Nastavení připojení na OpenVPN server
Petr Šimek APS JUOpenVPN server - je zařízení které umožnuje vzdálenému počítači připojit se pomocí šifrovaného tunelu a skrz tento tunel přidělit a routovat IP adresu z rozsahu adres JU. Takto připojený vzdálený počítač pak vystupuje na síti (internetu) pod IP adresou z rozsahu JU. Provoz jdoucí na tuto adresu je přeposílán vytvořeným tunelem na jeho skutečnou vzdálenou adresu.

Klientský počítač který se připojuje musí mít funkční připojení na internet, musí být připojen, a jeho firewall musí propouštět port 1194/UDP na kterém běží služba OpenVPN . Musíte mít vytvořen účet skládající se ze jména a hesla.Připojení k OpenVPN JU ve Windows - Stáhněte si instalační program OpenVPN klienta zde a spustte jej na počítači .

Po jeho instalaci poprvé spusťte OpenVPN - program Vás upozorní že nemá konfiguraci, ale při prvním spuštění vytvoří adresáře pro konfigurační soubory v domovském adressáři uživatele. Obvykle je to adresář C:\Users\%uzivatel%\OpenVPN\config\ ale může to být i jinde podle verze Windows a místního nastavení uživatelů.

Pak do konfiguračního adresáře OpenVPN (C:\Users\%uzivatel%\OpenVPN\config\) nakopírujte konfigurační soubor client.ovpn   (2)

Pozor ! - pokud používáte ke stažení souborů Internet explorer musíte následně spustit nějaký filemanager, jít do konfiguračního adresáře OpenVPN (C:\Users\%uzivatel%\OpenVPN\config\) a zkontrolovat zda se konfigurační soubor jmenuje skutečně client.ovpn . Internet explorer jej totiž někdy při stažení svévolně přejmenuje na client.txt což pak nefunguje. Pokud je třeba, přejmenujte konfigurační soubor na client.ovpn .

V systray (dole na liště) by jste měli mít ikonu OpenVPN připojení (symbol počítače se zámečkem), pravým tlačítkem myši na ikoně rozbalíte menu a vyberete "připojit" . Konfiguraci již máte staženou (soubor client.ovpn) takže by Vás měl klient vyzvat k zadání jména a hesla a následně by se měl úspěšně připojit k OpenVPN serveru. Průběh připojování a přidělená IP adresa se zobrazuje v informačním okně, které se po připojení následně minimalizuje.

Odpojení od OpenVPN provedete zase přes ikonu na liště - pravým tlačítkem myši na ní rozbalíte menu a vyberete "odpojit"

       
Připojení k OpenVPN JU v Android-u - je možné pomocí několika aplikací dostupných v Google Play :

OpenVPN Connect
V Google play si vyberte aplikaci OpenVPN Connect OpenVPN Connect a instalujte ji.

Po spuštění bude chtít importovat konfigurační soubor . Stáhněte si (nejlépe s pomocí Google Chrome) konfigurační soubor client.ovpn na SD kartu do nějakého adresáře a potom v OpenVPN aplikaci pomocí volby "OVPN profile" najděte stažený soubor client.ovpn .
Následně jej importujte do aplikace a zadejte svoje uživatelské jméno (username@jcu.cz) a případně heslo (když zaškrtnete save login volbu můžete heslo zadat do kofigurace a aplikace si jej zapamatuje). Profil uložte a pak jej můžete použít pro připojení k OpenVPN serveru.
Na případný dotaz při prvním spuštění na certifikát klienta zvolte odpověď že certifikát klienta nepoužíváte.

Odpojení od OpenVPN proveďte vypínačem profilu.

OpenVPN for Android
V Google play si vyberte aplikaci OpenVPN for Android a instalujte ji.

Po spuštění bude chtít importovat konfigurační soubor . Stáhněte si konfigurační soubor client.ovpn na SD kartu do nějakého adresáře a potom v OpenVPN aplikaci pomocí ikony složky vyhledejte soubor client.ovpn .

Nic neměnte, zadejte název Profilu (např. OpenVPN JU) a uložte profil. Poklepáním na profil vyskočí okno pro zadání jména a hesla a následně by se měl klient úspěšně připojit k OpenVPN serveru.

Odpojení od OpenVPN proveďte přes ikonu na liště.

       
Připojení k OpenVPN JU v IPhone - Vyzkoušejte aplikaci OpenVPN Connect a postup stažení a importu konfiguračního souboru client.ovpn podobně jako výše popsaného Androidu.        
Petr Šimek 2018