Přístup do bezdrátové (WiFi) sítě JU
Petr Šimek APS JUBezdrátové WiFi sítě na JU – Jihočeská univerzita provozuje interní bezdrátové sítě JU_wireless a JU_wireless_WebAAA.
Získání účtu (konta) – účet (jméno a heslo) může zaměstnanec nebo student získat nastavením freeradius hesla v uživatelské databázi IDM.Předpoklady pro používání – SSID bezdrátové sítě JU v současnosti jsou:
Principy připojení – Základní principy připojení popsané níže jsou:

Databáze IDM – základní informace:


Petr Šimek 2009