Nastavení wireless adaptéru v notebook UMAX
Petr Šimek APS JUTestovaný notebook UMAX měl instalován vlastní utilitu na nastavování bezdrátové sítě. Projevovalo se to tak, že windows odmítaly pokusy o konfiguraci bezdrátového adaptéru pomocí standardtních windows prostředků ve "Wireless Network Connection Properties" a nastavení se muselo provést pomocí UMAX utility.

Nejprve jsem přepnul ovladač do klientského módu (byl buhví proč nastaven jako AP) a pak jsem dal "site survey" pro vyhledání sítě JU_wireless a pak configure pro její nastavení. Vybral jsem vytvořit nový profil pro tuto síť a v jeho nastavení na kartě Properties jsem to nastavil takhle :Odlišností je nastavení "Network Autentication" na "WPA 802.1x" a "Data Encryption" na "AES" ostatní podmínky jsou zachovány. Přesto to normálně funguje bez potíží. Jenom se při startu počítače musí spustit ta UMAX WiFi utilita která naváže spojení. Je pravděpodobné že nejakým nastavením může dojít k automatickému spuštění.
Design (c) Petr Šimek 2006