Přístup do bezdrátové sítě JU - WEB autentikace
Petr Šimek APS JUPředpoklady pro používání - SSID bezdrátové sítě JU pro autentikaci přes https WEB stránku je v současnosti JU_wireless_WebAAA , autorizaci a autentikaci zajišťuje řídící switch s pomocí radius serveru a způsob autentikace klienta je uživatelské jméno a heslo přenášené protokolem https na řídící switch.

Tyto hodnoty mohou být v budoucnu upraveny podle potřeby.Princip funkce - Klient si vybere bezdrátovou síť jejíž SSID je JU_wireless_WebAAA . V nastavení wireless adaptéru nechá vše kolem šifrování nezaškrtlé - používá se otevřený přístup. Nezvolí také žádnou autentizaci. Po vybrání takto nastavené sítě jej síť akceptuje a povolí mu přihlášení, zároveň mu přidělí limitující access list který omezí jeho aktivity pouze na komunikaci s DHCP serverem. To klientu umožní získat TCP/IP adresu pomocí DHCP protokolu.

Pak musí klient spustit webovský prohlížeč a pokusit se otevřít nejakou web stránku. Tento jeho požadavek je zachycen a klientovi je vrácena (přesměrována) speciální stránka s požadavkem na zadání jména a hesla. Po té co zadá správné přihlašovací údaje (přidělené jméno a heslo) je jeho http požadavek přesměrován zpět na původně požadovaný a zároveň je zrušen omezující access list.

Od teď je připojení klienta autentikované a klient může používat jakékoliv další protokoly a služby. Po vypnutí nebo ztrátě spojení je nutné přihlášení do sítě zopakovat.UPOZORNĚNÍ - tento způsob přihlášení nijak nezabezpečuje přenášená data proti odposlechu. Zabezpečení přenášených dat tedy musí řešit klient používáním bezpečných protkolů. Přenos přihlašovacího jména a hesla je zabezpečen pomocí https protokolu.

Neměli by jste používat síťové služby nebo aplikace, které vyžadují přihlášení jménem a heslem jehož přenos neprobíhá zabezpečeným způsobem. Tato Vaše komunikace není nijak chráněna a může být zachycena kýmkoliv v dosahu signálu Vašeho zařízení - třeba i v sousední budově.
Design (c) Petr Šimek 2006